Wft basis examen

Op deze website kun je gratis oefenen voor het Wft basis examen en daarnaast vind je ook een link naar de samenvatting van Wft basis 2018/2019. Het Wft basis examen is gebaseerd op de eindtermen van het college deskundigheid financiële dienstverlening (CDFD). Het Wft basis examen moet met een voldoende behaald worden, waardoor je het vakbekwaamheidsdiploma adviseur basis ontvangt. Het examen bestaat uit 42 vragen waarvoor je 64 punten kunt behalen. Er moeten 68% van de punten behaald worden om te slagen voor het Wft examen.

De volgende soorten vragen komen terug in het examen.

  • Kennis en Begrip (KB vragen)
  • Professioneel gedrag (PG vragen)
  • Vaardigheden en Competenties (VC vragen)

Andere Wft modules

Niet opzoek naar Wft basis maar een andere module? Dan kun je gebruik maken van de onderstaande zoekmachine.

Zoekadvies: proefexamen WftWft basis examen

Gebruik de lesstof van de samenvatting Wft basis en maak een Wft basis oefenexamen, waardoor je goed voorbereid bent op het 2 uur durende Wft basis examen. De samenvatting en oefenexamens zijn actueel en worden jaarlijkse per 1 april aangepast aan de nieuwe eindtermen van het CDFD. Examens die worden afgenomen tot en met 31 maart van een jaar zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving die gelden op 1 januari van het jaar ervoor. Maak je examen vanaf 1 april dan is dit examen gebaseerd op de wetgeving van dat moment. Heb jij vragen of opmerkingen laat het dan weten door gebruik te maken van het contactformulier!

Samenvatting Wft basis 2018

De samenvatting is gebaseerd op de lesstof van de NIBE SVV 2018/2019 en is per 1 april 2018 aangepast op de gewijzigde  eindtermen. Door gebruik te maken van de Wft basis samenvatting kun jij je snel en ben je daarnaast goed voorbereid op het officiële Wft basis examen. Bestel de samenvatting Wft basis 2018 voor slechts €6,95 en ontvang direct na de betaling de link waarmee je de samenvatting Wft basis kunt downloaden. Andere Wft samenvattingen kun je downloaden via:

Samenvatting WFT consumptief krediet
Samenvatting WFT vermogen
Samenvatting WFT inkomen
Samenvatting WFT schadeverzekeringen particulier
Rekenopgaven en kennisvragen WFT vermogen

Oefenvragen Wft basis

De oefenvragen bestaan voornamelijk uit multiple-choice vragen en zijn per hoofdstuk verdeeld. Drze verdeling is gelijk aan het officiële Wft basis studieboek, waardoor een hoofdstuk kunt doorlezen en kunt afsluiten met de oefenvragen. Door vaker de oefenvragen te maken gaat het onthouden van de lesstof een stuk makkelijker. Beantwoord de vragen en je krijgt direct per vraag te zien of je het juiste antwoord hebt gegeven. Scoor je een onvoldoende lees dan van dit hoofdstuk de samenvatting nog eens goed door en maak de oefenvragen opnieuw. Maak gratis WFT basis oefenvragen.

Proefexamen Wft basis

Heb je de samenvatting en alle oefenvragen doorlopen probeer dan eens een proefexamen WFT basis. De proefexamens bestaan uit 10 tot 20 vragen, terwijl het officiële examen bestaat uit 42 vragen. Er is voor gekozen om minder vragen in de proefexamens op deze website te plaatsen, zodat je niet te lang vragen moet beantwoorden. Na het beantwoorden van alle vragen zie je de uitslag, waarnaar je kunt zien of je 80% of meer juist beantwoord. Maak Wft basis oefenexamen gratis.

Onderwerpen Wft basis examen

Doelen bereiken met financiële plannen
Doelen financieren met persoonlijk vermogen
Doelen financieren met vreemd vermogen
Financiële sector in de maatschappij
Hulpmiddelen bij financiële analyse
Financiële behoeften en levensfases
Informatiebronnen voor consumenten
Overeenkomst
Consument en recht
Samenlevingsvormen
Inkomstenbelasting
Fiscale ondersteuning oudedagsvoorziening
Erven en schenken
Transformatiefunctie van banken
Banken en betalingsverkeer
Bancaire risico’s
De verzekeraar als risicodrager
Sociale verzekeringen
Wet werk en zekerheid
Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars
Distributiemodellen
Distributie financiële producten
Keuze betaalproducten
Veilig gebruik betaalproducten
Betaalrekening
Europees betalingsverkeer
Spaarmotieven
Spaarvormen en spaarproducten
Banksparen
Beleggingscategorieën
Direct en indirect beleggen
Kredietovereenkomsten
Soorten consumptief krediet
Aanbieders consumptief krediet
Aanvraag consumptief krediet
Bijzonder beheer consumptief krediet
Hypotheekaanvraag
Hypothecaire lening en aflossingsvorm
Hypotheekrecht
Belastingen en eigen woning
De verzekeringsovereenkomst
Aanvraag en acceptatie van de verzekering
Verzekeringspremie en premiebetaling
Schade en uitkering
Verlengen en opzeggen van de verzekering
Bezitsverzekeringen
Motorrijtuigenverzekeringen
Aansprakelijkheid en rechtsbijstand
Zorg- en ongevallenverzekeringen
Levensverzekeringen
Doelen levensverzekering
Werknemerspensioen
Bezitsverzekeringen voor bedrijven
Aansprakelijkheid en rechtsbijstand bedrijven
Inkomensschadeverzekeringen bedrijven
Toezicht
Vergunningsplichet
Bescherming consumenten
Preventie en bestrijding criminaliteit
Wft en financiële producten
Adviesproces

 Wft basis examen