Gratis WFT basis samenvatting

Gratis Wft Basis Samenvatting

De samenvatting Wft Basis is niet gratis. De oefenvragen Wft Basis zijn wel gratis!

Download de Samenvatting Wft Basis

Samenvatting Wft Basis

Theorieboek Wft Basis

Het Theorieboek Wft Basis wordt door diverse uitgevers gemaakt en/of uitgegeven. Daarnaast zijn er vele aanbieders die uitgebreide e-learnings of klassikale bijeenkomsten organiseren. Om het Wft Basis Examenn te behalen is dat niet altijd nodig. Kun jij goed zelfstandig leren en ben je bereid om naast jouw baan in de weekenden of avonduren een aantal uur per week de theorie te leren, dan kun je het ook allemaal zelf doen. Met de samenvatting Wft basis en de gratis oefenvragen Wft basis zet je de eerste stap.

Welke Wft Modules kun je behalen?

Er zijn 8 modules Wft waaronder de Wft basis modules.. Om deze modules af te ronden is er voor 6 van de 7 het diploma Wft basis vereist. Alleen de modules Wft zorgverzekeringen kan zonder Wft basis afgerond worden. Om verder te komen binnen de financiële wereld en je hebt cliëntcontact, dan kun je eigenlijk niet zonder Wft Basis. Met behulp van de samenvatting Wft Basis kun je snel slagen.

Samenvatting Wft Basis

Start met de zelfstudie Wft basis door de samenvatting Wft Basis door te nemen. Binnen 100 pagina’s kun je de rode draad van de opleiding Wft Basis inzichtelijk hebben.
Lees de inhoudsopgave een aantal keer door en daarnaast ook de eindtermen Wft Basis. Veel onderwerpen binnen de Wft moet je op hoofdlijnen kunnen begrijpen en toelichten.

Samenvatting Wft Basis 2021

In de samenvatting Wft Basis worden de eindtermen Wft Basis in 29 hoofdstukken beschreven. De samenvatting Wft Basis heeft dezelfde indeling als de gratis online oefenvragen Wft Basis.

Samenvatting Wft Basis

Direct Distributie

Een financiële instelling kan kiezen voor directe distributie of indirecte distributie (via tussenpersoon).

Directe distributie
Het contact tussen financiële instelling is direct met de consument. De verkoop en nazorg wordt zelf geregelde.

Direct distributie is goed toepasbaar voor eenvoudige producten zoals spaarrekeningen, inboedelverzekeringen, consumptief krediet of zorgverzekeringen.

Voordelen: Product kan snel verkocht worden en meestal lagere verkoopprijzen.
Nadelen: Geen onafhankelijk advies en niet geschikt voor complexe producten.

Direct writing = Verkoop of afstand zoals, schriftelijk, per telefoon of internet en e-mail. Bij telefonische verkoop mag een verzekeraar niet zomaar mensen opbellen. De potentieel klant mag de verzekeraar wel opbellen voor het afsluiten van een verzekering.

Vergelijkingswebsites = Er is geen persoonlijke advies en de klant bestelt via een vergelijker een financieel product. Dit is meestal een vorm van directe distributie. De consument is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van het product, waardoor dit valt onder “execution only”. Dus alleen afsluiten geen advies.
Voor een consument is het belangrijk of een vergelijker: alle producten bevat (van verschillende aanbieders), prijs vergelijkt of ook voorwaarden en de beloningsstructuur van een vergelijkingssite.

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat vergelijkers relatief goed werken maar er is ruimte voor verbetering. De consument maakt steeds meer gebruik van vergelijkers waardoor de AFM ook hier veel aandacht aan zal gaan besteden.

Provisie verbod Wft

(inducementnorm = stimuleringsnorm, dit betekent dat provisie passend moet zijn voor het werk dat een adviseur heeft gedaan) Deze stimuleringsnorm is minder belangrijk vanwege het provisieverbod wat van kracht is geworden.

Vanaf 1 januari 2013 geldt het Wft provisieverbod. Dit betekent dat de productverstrekker geen provisie aan de tussenpersoon mag vergoeden. Dit heeft als doel om de onafhankelijkheid van de adviseur te beschermen. Mocht er geen verbod zijn dan kan het zijn dat de adviseur het product met de hoogste provisie zal willen verkopen, ook als dit minder goed bij de klantbehoefte zou passen. Het verbod geldt voor alle financiële producten uitgezonderd consumptief krediet en eenvoudige schadeverzekeringen.

Passieve transparantie is van toepassing op schadeverzekeringen, dit betekent dat als de klant ernaar vraag, de adviseur moet melden hoeveel provisie er ontvangen wordt van de aanbieder van het product.

Combinatie directe en indirecte distributie
Een combinatie van directe en indirecte distributie wordt ook vaak toegepast door aanbieders van financiële producten. Voorbeeld: een bank mag wel een hypotheek verstrekken maar geen levensverzekeringen. Bij het afsluiten van een hypotheek is vaak een levensverzekering nodig. De bank is in dat geval tussenpersoon voor een verzekeraar voor het aanbieden van levensverzekeringen.

Indrect Distributie

Er zit een tussenpersoon tussen de financiële instelling en de consument. Voorbeelden: assurantietussenpersoon (verzekeringen), gevolmachtigd agent (verzekeringen), broker (buitenlandse effecten) of commissionair (effecten).
De advisering, verkoop en nazorg verloopt via de tussenpersoon. De aanbieder van het financiële product verzorgt wel de promotie en productinformatie.

Indirecte distributie is goed toepasbaar voor complexe producten zoals levensverzekeringen.

Voordelen: Onafhankelijk advies, uitleg product en keuze verschillende producten afnemers.
Nadelen: Extra kosten voor advies en mogelijk selectieve keuze adviseur.

De Wet op het Financieel Toezicht (Wft) maakt onderscheid in adviseurs en bemiddelaars.

Adviseur = De adviseur voert een objectieve analyse uit, waarbij de doelen van de klant centraal staan. De adviseur maakt een selectie uit een groot aanbod van producten en aanbieders. De kosten voor het advies wordt bij de klant in rekening gebracht.

Bemiddelaar = Een bemiddelaar zorgt voor een overeenkomst tussen consument en aanbieder.
De ongebonden bemiddelaar is een bemiddelaar die werkt voor meerdere aanbieders maar maakt zelf de keuze voor het product.
De gebonden bemiddelaar is een bemiddelaar die voor bepaalde producten een afspraak heeft met de aanbieder. Hierdoor is het advies in mindere mate onafhankelijk.
De verbonden bemiddelaar is een bemiddelaar die bemiddelt in een product van één aanbieder en werkt met de vergunning van deze aanbieder.

Een bemiddelaar brengt de kosten in rekening bij de consument (klant). Provisie is niet toegestaan met uitzondering van eenvoudige schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Het dienstverleningsdocument (DVD)

Bij complexe producten of hypotheken moet er een dienstverleningsdocument verstrekt worden. Vanaf 2013 heeft de AFM een DVD generator beschikbaar waarmee een adviseur of bemiddelaar een standaard dienstverleningsdocument kunnen maken. De DVD bevat de volgende onderwerpen: Aard en reikwijdte van de dienstverlening

De DVD generator deelt een adviseur in, in een bepaalde categorie. Als een adviseur voldoende producten in zijn advies opneemt dan is er sprake van een objectieve analyse. Als er te weinig producten worden meegenomen in zijn advies dan is er sprake van een selectieve analyse.

In het dienstverleningsdocument (DVD) staat welke beloningsvorm toegepast wordt.

Beloningsvormen
Percentage van de waarde van het product.
Vast bedrag (fee) voor afsluiten van het product.
Uurtarief
Abonnement (bijvoorbeeld maandelijks een bedrag minimaal een jaar)
De vergoedingshoogte moet redelijk zijn en in verhouding zijn met het product. Met het dienstverleningsdocument weet je wat je ongeveer aan kosten kunt verwachten. Het gaat wel om de gemiddelde kosten. In individuele gevallen kan de rekening hoger of lager uitvallen. Vraag ernaar bij je adviseur.
Het dienstverleningsdocument is een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van een financiële dienstverlener. Jouw adviseur of bemiddelaar is verplicht het jou te geven voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, maar in elk geval voordat hij je een advies geeft. Hij is ook verplicht om het dienstverleningsdocument op zijn website aan te bieden.

Samenvatting Wft basis

Download de Theorie Wft Basis en begin direct!

Download de Samenvatting Wft Basis Gratis Wft Basis Examen Maken