Vergunningsplicht Wft

Vergunningsplicht Wft

Een vergunning aanvragen moet bij de DNB of AFM, dit is per financiële instelling verschillend. Zie onderstaande tabel:

 

AFM DNB
-          Belegginsondernemingen

-          Tussenpersonen

-          Gevolmachtigde agenten

-          Financieringsmaatschappijen

-          Clearingsinstellingen

-          Kredietinstellingen

-          Financiële instellingen

-          Levensverzekeraars

-          Schadeverzekeraars

-          Natura-uitvaarverzekeraars

 

Aanbieden financiële producten

Een financieel product aanbieden kan via direct distributie of een bemiddelaar. De aanbieder moet controleren of de bemiddelaar in het Wft-register is ingeschreven en over vergunningen beschikt. De bemiddelaar moet controleren of de aanbieder een vergunning heeft.

Zowel de aanbieder als de bemiddelaar moeten handelen in het belang van de klant.

 

Verbonden bemiddelaar

Een verbonden bemiddelaar werkt onder de vergunning van de aanbieder. De aanbieder is dan verantwoordelijk dat de bemiddelaar aan de Wft-eisen voldoet.

Een verzekeringstussenpersoon mag verbonden zijn aan meerdere aanbieders, zolang de producten maar niet met elkaar concurreren. Bij bemiddeling in verzekeringen mag de bemiddelaar geen premies innen of bedragen bestemd voor de consument innen.

Een verbonden bemiddelaar vraagt geen vergunning aan. De aanbieder meldt de verbonden bemiddelaar aan bij de AFM. Er is geen verplichting voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een verbonden bemiddelaar.

 

Aangesloten instelling

Als een instelling onderdeel is van een groep en het groepshoofd of leden kunnen de wettelijke voorschriften afdwingen van de betreffende instelling is een vergunning van het groepshoofd voldoende. Bij franchise is dit overigens nooit het geval.

 

Adviseren financiële producten

Advies is een consument een concreet financieel product van een specifieke aanbieder aanraden. Bij algemene raad is geen sprake van advies.

 

Bemiddelen financiële producten

Bemiddeling is het helpen en ondersteunen met de totstandkoming van een overeenkomst tussen de aanbieder en consument.

Een onderbemiddelaar bemiddelt voor een bemiddelaar.

 

Gevolmachtigd agent

Een gevolmachtigd agent kan onder de naam van de aanbieder overeenkomsten sluiten. Een gevolmachtigd agent kan ook een ondervolmachtigd agent regelen.

 

Execution only

Op initiatief van de consument (opdrachten) voert de financieel dienstverlener uit. De klant is zelf verantwoordelijk.

 

 

Meerdere vergunningen

Een bank kan meerdere vergunningen hebben, zodat ook advies en bemiddeling van verzekeringsproducten mogelijk is. De AFM en DNB stellen een doorlopende vergunningeis, zodat de aanbieder self-assessment toe moet passen.

Vrijstelling vergunningplicht

Niet alle instelling moeten een vergunning aanvragen. Aanbieders van beleggingsobjecten en betaaldienstverleners hebben o.a. een vrijstelling en moeten dan ingeschreven staan in het openbare register. Er is naar klanten een meldplicht, dat geen toezicht van de AFM van toepassing is.

Betaaldienstverleners hebben geen regulier toezicht. Voor een vrijstelling moet voldaan zijn aan voorwaarden:

  • Betaaldiensten leveren in Nederland.
  • Minder dan € 3.000.000,- betaaldiensten gemiddeld per maand over afgelopen jaar.
  • Er zijn zekerheden gesteld zoals een bankgarantie (vermogensscheiding).
  • Veranderingen met invloed op de vrijstelling worden doorgegeven aan de DNB.

 

Self-assessment

Self-assessment (zelftoetsing) van intermediaire financiële dienstverleners is verplicht vanwege de doorlopende vergunningseisen. Er wordt dan stilgestaan bij de bedrijfsvoering en dienstverlening. De self-assessment heeft ten doel:

  1. Inzicht geven in de wettelijke normen.
  2. Toetsen welke bedrijfsvoering de normen raken.
  3. Vaststellen of de normen behaald worden.

De self-assessment moet juist, volledig en naar waarheid worden ingevuld en valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de onderneming. De self-assessment wordt naar de AFM verstuurd. Er is kans op inspectie van de AFM.

 

Eed of gelofte Wft

Vanaf 1 januari 2013 is de bankierseed of belofte voor bestuurders en commissarissen van toepassing. Vanaf 1 januari 2015 ook voor medewerkers met klantcontact. Daarnaast voor medewerkers die een risicoprofiel kunnen beïnvloeden van een onderneming, zoals effectenhandelaren.

 

Tuchtrecht Wft

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op voorspraak de bankierseed en tuchtrecht ingesteld. De uitvoerder is stichting Tuchtrecht Banken.

Een klant kan een klacht digitaal melden bij de Tuchtraad.

Een bankmedewerker kan zelf aangesproken worden op een klacht. Dit geldt voor klachten na 1 januari 2015.

 

vergunningsplicht wft

 

Vergunningsplicht Wft